Pacelathon Bahasa Jawa Tema Sekolahan


PACELATHON BAHASA JAWA TEMA SEKOLAHAN.
“SIMBAH LAN BONDAN”
Simbah ;Ngger,sing sregep,ya anggonmu sinau.Aku mung bisa ndedonga, muga-muga olehmu sinau lancar. Ing tembe burine bisa dadi wong pinter,utama,lan bisa makarya.
Bondan;Inggih,mbah.Mugi-mugi mekanten.Boten sanes ingkang wayah tansah nyuwun berkah saha nyuwun pangestu.
Simbah;Lha,cita-citamu kepriye?Koe pengen dadi apa?
Bondan;menawi saged kula kepingin dados dhokter.
Simbah;wah,apik banget kuwi.Muga-muga cita-citamu bisa kesembadan.kuwi lho nok, idham-idhamane anakmu lanang.mestine koe rak,ya bisa ngragadi tha?
Ibu;Dipunpangestoni kemawon,mugi-mugi Gusti Allah tansah paring berkah.
Simbah;Iya dak rewangi nyenyuwun.muga-muga bisa kelaksanaan kang dadi cita-citane.
Di tulis saka Buku Jawara ingkang diketik karo Alfisyah danang mahendra

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "Pacelathon Bahasa Jawa Tema Sekolahan"

Post a Comment